Электронная почта: info@cjmetals.com.cn

copper c7541 cambodia

Cu/Chiral Phosphoric Acid-Catalyzed Asymmetric Three

20181218 · An asymmetric intermolecular, three-component radical-initiated dicarbofunctionalization of 1,1-diarylalkenes with diverse carbon-centered radical

contact
: Jin-Shun Lin, Tao-Tao Li, Ji-Ren Liu, Guan-Yuan Jiao, Qiang-Shuai Gu, Jiang-Tao Cheng, Yu-Long Guo, ...

c7701_